Shipkon Sp. z o.o

kontynuuje długą tradycję przemysłu napraw statków w Szczecinie. Opierając się na dobrze wykwalifikowanych pracownikach z doświadczeniem w naprawach statków i budowaniu statków od ponad dziesięciu lat, chcielibyśmy zapewnić dobrą jakość usług z szerokim zakresem prac. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy zapewniają elastyczność wykonywania wszelkiego rodzaju prac na pokładzie, aby zadowolić armatorów.

Następujące usługi
są oferowane przez Shipkon

  • Prace stalowe
  • Konwersje
  • Uszkodzone naprawy kadłuba
  • Prace związane z obróbką powierzchni
  • Usługi mechaniczne
  • Usługi hydrauliczne
  • Usługi elektryczne
  • Usługi napraw podczas rejsów

Wśród gamy produktów
działań Shipkon

jest dostawa siły roboczej dla naszych klientów na całym świecie w celu bezpośredniego przeprowadzenia prac na miejscu u klientów.