Shipkon Sp. z o.o która powstała w 2007 r.

kontynuuje długą tradycję przemysłu napraw statków w Szczecinie. Opierając się na dobrze wykwalifikowanych pracownikach z doświadczeniem w naprawach statków i budowaniu statków od ponad dziesięciu lat, chcielibyśmy zapewnić dobrą jakość usług z szerokim zakresem prac. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy zapewniają elastyczność wykonywania wszelkiego rodzaju prac na pokładzie, aby zadowolić armatorów.

Following services
are offered by the Shipkon

  • – Prace stalowe
  • – Konwersje
  • – Uszkodzone naprawy kadłuba
  • – Prace związane z obróbką powierzchni
  • – Usługi mechaniczne
  • – Usługi hydrauliczne
  • – Usługi elektryczne
  • – Usługi napraw podczas rejsów

Wśród gamy produktów
działań Shipkon

jest dostawa siły roboczej dla naszych klientów na całym świecie w celu bezpośredniego przeprowadzenia prac na miejscu u klientów.